Geschiedenis

Stichting Woonvorm De Kooikamp is in 1972 begonnen met twee gezinnen. In de loop der jaren werd deze woongroep uitgebreid. In 1988 werd een tweede woongroep gestart op loopafstand van De Kooikamp. De oude Spar winkel, op Rijksstraatweg 3, werd omgebouwd tot Woonvorm De Vijzel. In 1989 werd Stichting Woonvorm Kooikamp en Vijzel opgericht. In het bestuur zaten leden van beide bewonersverenigingen en leden van buiten de Woonvorm. Bij beide groepen woonden mensen samen , werd dagelijks samen gegeten en werden vluchtelingen en mensen die tijdelijk onderdak nodig hadden opgevangen. Eind jaren negentig werd De Vijzel verkocht en gingen de overige bewoners op De Kooikamp wonen. Er ontstond een nieuwe, vrijere vorm van samenwonen, met dezelfde doelstellingen, gericht op zorg voor elkaar.