Beleidsplan 2021

Ons beleid is erop gericht te zorgen dat De Kooikamp een prettige plek is om te wonen voor de huidige en voor toekomstige bewoners, met name voor vluchtelingen en mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie zitten. Het onderhoud van het huis is een voortdurend punt van aandacht. In 2019 is de voorgevel van het grote huis geverfd en in 2020 is de “stoppenkast” van het grote huis gemoderniseerd en zijn er kleine onderhoudreparaties uitgevoerd. Er zijn bewonerwisselingen geweest, maar er hebben daardoor geen kamers leeggestaan.

Beleidsplan 2022

Het beleid van 2021 wordt voortgezet in 2022. Nadat het financieel jaarverslag van 2021 gereed is wordt er in mei/juni een jaarvergadering georganiseerd en wordt het beleid van 2021-2022 en de financiƫn besproken.