Beleidsplan 2019

Ons beleid is erop gericht te zorgen dat De Kooikamp een prettige plek is om te wonen voor de huidige en voor toekomstige bewoners, met name voor vluchtelingen en mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie zitten. Het onderhoud van het huis is een voortdurend punt van aandacht. In 2018 is de begane grondvloer van het grote huis geïsoleerd en zijn er wat kleine onderhoudsreparaties uitgevoerd. Ook is er een persoon vertrokken en een heeft een andere bewoner deze kamer bij genomen. Hierdoor hebben er dat jaar geen kamers leeggestaan en staan er op dit moment geen woonruimten leeg.

 

Beleidsplan 2020

Het beleid van 2019 wordt voortgezet in 2020. Nadat het financieel jaarverslag van 2019 gereed is wordt er in mei/juni een jaarvergadering georganiseerd en wordt het beleid van 2019-2020 en de financiën besproken.