Bestuur

Petra Struijs, voorzitter
Corette Wissink, secretaris
Karin Neutel, penningmeester
Commissarissen:
Jan van Splunder, lid van de Raad van Toezicht

Jan Schuurman, aspirant-lid van de Raad van Toezicht

Het bestuur en de commissarissen ontvangen geen bezoldiging.