Beleidsplan 2018

Ons beleid is erop gericht te zorgen dat De Kooikamp een prettige plek is om te wonen voor de huidige en voor toekomstige bewoners, met name voor vluchtelingen en mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie zitten. Het onderhoud van het huis is een voordurend punt van aandacht. In 2016 zijn de buitenkozijnen van het Grote huis, het Achterhuis en de Schutse geschilderd. Voor het lopende onderhoud is een post gereserveerd in de jaarlijkse begroting. Vanwege hoge lasten van de vorige jaren is in 2017 sober onderhoud gepleegd. Dit jaar zal de begane grondvloer van het grote huis worden geïsoleerd. In 2017  zijn er verschillende bewonerwisselingen geweest en interne verhuizingen. Door de wisselingen hebben er voor korte tijd kamers leeggestaan. Op dit moment staan er geen woonruimten leeg.

Beleidsplan 2019

Het beleid van 2018 wordt voortgezet in 2019. Nadat het financieel jaarverslag van 2018 gereed is wordt er in mei/juni een jaarvergadering georganiseerd en wordt het beleid van 2018-2019 en de financiën besproken.